Welkom

Hulde

“Perseverentia” is het motto dat Luitenant-Generaal de Greef koos toen hij in 1965 de titel van Baron ontving. Doorzettingsvermogen, omdat dat de eerste eigenschap van een militaire leider moet zijn? Niet uitsluitend daarom… Ook omdat het werk van een leven wordt gemeten aan de geleverde inspanning.

Mijn grootvader werd geboren in Halle op 31 augustus 1900 en begon aan de Militaire School in 1919. Hij werd vervolgens toegewezen aan de Genie. Aan de vooravond van de mobilisatie in 1939 neemt hij het commando op van het 4e bataljon der Transmissietroepen, die zich zullen onderscheiden tijdens de Veldtocht aan het Albertkanaal. Bij de capitulatie wordt hij in krijgsgevangenschap gestuurd naar Duitsland nadat hij er in is geslaagd om zijn ganse bataljon te bevrijden. Eens terug in België, stelt hij zich ten dienste van het verzet tot aan de bevrijding van het grondgebied. Hij werd benoemd tot Minister van Landsverdediging op 16 augustus 1950 – net na het begin van de Koreaanse Oorlog – en drukte een onuitwisbare stempel op de geschiedenis van de wederopbouw van België. Enerzijds door zijn immense talent en zijn grote tactische vaardigheden, maar anderzijds ook omdat hij in staat was om op een oprechte en altruïstische manier diensten te bewijzen aan de Natie.

Zijn ongeremde nieuwsgierigheid, die hem typeerde, bracht hem ertoe verantwoordelijkheden in verschillende doelgebieden te combineren: geschiedenis (via de Koninklijke Vereniging voor Archeologie, het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis, …), cultuur (Museum van de Dynastie, Nationaal Monument van de Lelie, …) en zo ook het sociale aspect via het hulpfonds van de Stichting Baron de Greef. Maar hij heeft ook diensten bewezen voor oorlogsslachtoffers en ten voordele van de preventie van ongevallen op het werk, met als doel de fysieke en morele gezondheid van iedereen te beschermen.

Mijn grootvader heeft bewezen dat we, desondanks eventuele tegenslagen, nooit mogen opgeven. Zijn totale toewijding is echter niet conventioneel en wordt vooral verklaard door een geest van genereuze weldoener: slechts weinigen zijn in staat om deze eigenschap in dienst te stellen van hun land en net daarom mogen we terecht hulde aan hem brengen.

  • Marie-Liesse de Greef-Madelin,
  • Kleindochter van Luitenant-Generaal Baron de Greef